Mobilitets­Kalkylatorn

Kan vi erbjuda våra hyresgäster större variation av mobilitet, till en lägre kostnad och samtidigt minska klimatavtrycket? Inom allmännyttan är vårt största mobilitetserbjudande parkering. Vi har cirka 650 000 p-platser.

Vet vi vad dessa kostar, vem som betalar för dem och om de är ett bra mobilitetserbjudande?

Snart vet du hur det ser ut för ditt bolag. Dessutom får du ett förslag på hur ni kan minska era klimatavtryck, med varierad mobilitet till fler på köpet.

Det är enkelt och tar bara några minuter.

Det var överraskande!

Enligt dina uppgifter gör ert bolag idag vinst på parkeringarna.
Har du fyllt i rätt?

Fyll i antal och pris på era parkeringar (steg 1 av 2)

Fyll i antalet lägenheter
(steg 2 av 2)

Beräknar resultaten

Vem betalar parkeringen?

Så här fördelas parkeringskostnaden mellan bilägaren (p-avgift) och alla hyresgäster (hyra).

Denna graf visar hur mycket av den totala kostnaden som täcks av parkeringsavgiften (bilägaren) och hur mycket av kostnaden som ligger på hyran (varje lägenhetshyra).

Så här stor del av varje hyresgästs hyra går till parkeringskostnader.

Eventuellt underskott mellan totala intäkter och totala kostnader utslaget på varje lägenhetshyra. Snitthyran baseras på pris/kvm/år (86–112 kr) beroende på storlek.
Underskott dividerat med snitthyra per lägenhetstyp ger en andel i procent.

Alla är med och betalar, även de som inte har p-plats.

Er parkeringsekonomi

Är era kostnader större än intäkterna?

Intäkter
Den siffra som matas in i verktyget multiplicerad med genomsnittlig månadsavgift per typ av parkering.

Totalkostnader
Inkluderar följande kostnader som bland annat baserar sig på allmännyttans Mobilitetsenkät: genomsnittlig underhållskostnad (100–300 kr/mån) per typ av parkeringsplats genomsnittlig investeringskostnad för en ny parkering (20 000–500 000 kr) beroende på typ av parkeringsplats genomsnittlig kalkylränta (6%) inklusive direktavkastningskrav för allmännyttan rekommenderad avskrivningstid (20–50 år) beroende på typ av parkeringsplats

Netto per parkering och månad:  

I nästa steg kan du se vad du kan göra för att förändra bilden.

Möjlig mobilitet

Riktpris per parkering för att täcka p-kostnaderna fullt ut

Totalkostnaden för parkeringarna fördelad per p-plats och månad. D v s det pris som skulle krävas för att täcka p-platsens hela kostnad.

Varav subventioneras via hyran

Den del av parkeringskostnaden som inte täcks av p-avgiften, d v s det som samtliga hyresgäster indirekt betalar för parkering via hyran.

Kapital att investera i delad mobilitet

Den summa bolaget skulle ha tillgänglig att investera om ni skulle låta parkering stå för sina egna kostnader (ta fullt pris) och använda subventionen till mobilitet som alla hyresgäster kan dela på, förutsatt att hyrorna är oförändrade.

Så här mycket delad mobilitet kan ni få per 100 p-platser:

 • elbilar
 • elcyklar
 • el-lådcyklar
 • elsparkcyklar
 • leveransboxar
 • kollektivtrafikkort
 • laddstolpar

Minska CO2-utsläpp

En investering i delad mobilitet enligt exemplet skulle totalt ge följande minskning i CO2-utsläpp:

Årlig minskning av CO2-utsläpp, cirka 500 000 000 kg/lägenhet/år
Klimatklivet har ett nyckeltal för hur mycket CO2-minskning en laddstation möjliggör (2 800 kg/år). Dessutom sker en CO2-minskning för varje fossilbil (diesel) som ersätts av en elbil (1 920 kg/år). För varje el-poolsbil har vi multiplicerat summan med 10 eftersom en bilpools-bil ersätter 6–16 egenägda bilar, enligt flertalet forskningsrapporter.

Den eventuella minskningen av CO2 när andra mobilitetslösningar (elcykel, el-lådcykel, elsparkcykel, leveransbox och kollektivtrafikkort) ersätter den egenägda fossilbilen är inte medräknad, då vi inte vill dubbelräkna eventuell effekt.
 • elbilar
 • elcyklar
 • el-lådcyklar
 • elsparkcyklar
 • leveransboxar
 • laddstolpar

Kostnaden för omställningen bör tas av de som nyttjar parkeringarna. Klicka nedan så får du en utförlig rapport som redovisar alla siffror för ert bolag.

Få din rapport

Fyll i din epostadress så får du rapporten i din inbox på momangen.

Tack!

Din rapport är framme eller på väg. Om den inte har kommit inom några minuter, titta i skräpkorgen. Varför inte tipsa en kollega och andra om att göra MobilitetsKalkylatorn?

Dela